محصولی جدید از کولکسیون جدید ورزشی مردانه

کفش پیاده روی مناسب برای استفاده طولانی مدت

کفش اولترا با طراحی خود قادر به کاستن وزن وراده بر کف پا بوده و راحتی را در زول روز به ارمغان می آورد.

رویه چرم این محصول از تعریق پا جلوگیری کرده و از بوی بدپا جلوگیری مینماید.