استاندارها

Slide background
به کفش آداک خوش آمدید
دارای تندیس زرین صادرکننده نمونه ملی سال 86
برندبرتر
چندرنگ
صادرکننده نمونه سال 84
صادرکننده نمونه ملی
کفش طبی تمام چرم
طبی
چرم طبیعی
نانو
Slide background
+
iso certificate
+
TUV nord Certificate
Full leather Healthy
&
iso 2000:9001
Clown Fish
Nano care
Blue Sergeonfish
Garantl6
Yellow Tang
Bokeh
درج یک پاسخ